Breaking News

"Nản" hết sức với thiết kế chính thức của Pixel 4: vẫn xấu tệ

Với những hình ảnh mang tính chính xác cao vừa lộ ra nhiều người đang tự hỏi đội ngũ thiết kế của Google đã làm gì trong suốt thời gian vừa...